ติดต่อเรา

                                          เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน สพม.20
        ห้อง                     หมายเลข
ท่านรองภูริพัฒน์ 042-123173  ต่อ  21
ท่านรองวีระชัย 042-123173  ต่อ  49
ท่านรองชูวิทย์ 042-123173 ต่อ  43
เลขาผอ.สพม.20 042-123173 ต่อ  11
กลุ่มอำนวยการ 042-123173 ต่อ  31,35
กลุ่มนโยบายและแผน 042-123173 ต่อ  32
กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-123173 ต่อ  33,34
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 042-123173 ต่อ  36
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  042-123173 ต่อ  38
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 042-123173  ต่อ  42
หน่วยตรวจสอบภายใน 042-123173  ต่อ  37
งานนิติกร 042-123173  ต่อ  41
เบอร์ติดต่อสำนักงาน
              โทรศัพท์   042-123-173
               โทรสาร  042-123-174