กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ก.ย. 2560 08:11 admin spm20 แก้ไข หน้าแรก
6 ก.ย. 2560 08:10 admin spm20 แก้ไข หน้าแรก
6 ก.ย. 2560 08:08 admin spm20 แก้ไข หน้าแรก
6 ก.ย. 2560 06:31 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL
6 ก.ย. 2560 06:31 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร อัปเดต 21314284_319043068567178_5715922138332972654_n.jpg
6 ก.ย. 2560 06:30 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 21314284_319043068567178_5715922138332972654_n.jpg กับ Untitled Post
6 ก.ย. 2560 06:30 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง Untitled Post
5 ก.ย. 2560 21:22 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ก.ย. 2560 21:21 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร อัปเดต แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
5 ก.ย. 2560 21:21 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร อัปเดต แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
5 ก.ย. 2560 21:20 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ก.ย. 2560 21:18 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ก.ย. 2560 21:17 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นำออกไฟล์แนบ แบบประเมินผู้บริหารสสถานศึกษา.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ก.ย. 2560 21:17 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ แบบประเมินผู้บริหารสสถานศึกษา.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ส.ค. 2560 08:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ เครื่องมือการติดตาม ประเมินและนิเทศฯ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ส.ค. 2560 08:38 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นำออกไฟล์แนบ การติดตาม ประเมินและนิเทศฯ.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ส.ค. 2560 08:36 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ การติดตาม ประเมินและนิเทศฯ.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ส.ค. 2560 00:08 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_3154.JPG กับ สพม.20 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณและการบริหารจัดการ
31 ส.ค. 2560 00:08 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง สพม.20 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณและการบริหารจัดการ
31 ส.ค. 2560 00:04 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ S__25739273.jpg กับ ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
31 ส.ค. 2560 00:04 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
30 ส.ค. 2560 23:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_3087.JPG กับ สพม.20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3
30 ส.ค. 2560 23:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง สพม.20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3
28 ส.ค. 2560 15:44 admin spm20 สร้าง เงินเดือนล่าสุด
28 ส.ค. 2560 08:50 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า