Recent site activity

Oct 16, 2019, 2:34 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี edited ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 2:34 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached 386128.jpg to ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 2:33 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี edited ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 2:33 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี edited ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 2:33 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562.pdf to ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 2:33 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี created ประกาศรับสมัคนักวิตวิทยา 18-24 ตุลา 2562
Oct 16, 2019, 1:05 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Oct 16, 2019, 1:00 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72824565_774869429651204_2480120124816752640_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72745458_774869239651223_7912435064770658304_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72571326_774869202984560_5711853238601383936_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72451141_774869559651191_309430145746206720_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72317887_774869126317901_5287554213998493696_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72144188_774869052984575_6126656863606931456_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 72066574_774869336317880_6231823540190969856_n.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 672063.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 672062.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:59 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 672059.jpg to พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4830.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4827.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4822.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4815.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4811.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
Oct 16, 2019, 12:45 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_4810.JPG to ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

older | newer