Recent site activity

Dec 12, 2019, 1:46 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
Dec 12, 2019, 1:46 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached scan0201.pdf to สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
Dec 12, 2019, 1:46 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached F.jpg to สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
Dec 12, 2019, 1:46 AM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
Dec 10, 2019, 9:03 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited จดหมายข่าวฉบับที่ 150
Dec 10, 2019, 9:03 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited จดหมายข่าวฉบับที่ 150
Dec 10, 2019, 8:33 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached 150.jpg to จดหมายข่าวฉบับที่ 150
Dec 10, 2019, 8:33 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร created จดหมายข่าวฉบับที่ 150
Dec 6, 2019, 1:48 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี edited สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 1:47 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached welcome.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 1:40 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ผอ.สพม20.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:50 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ชูวิทย์ new.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:49 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี deleted attachment ชูวิทย์ new.jpg from สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:42 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ชูวิทย์ new.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:41 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ภูริพัฒน์ new.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:27 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี deleted attachment new ท่านรอง.jpg from สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:27 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี deleted attachment ภูริพัฒน์ื new.jpg from สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:24 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached ภูริพัฒน์ื new.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 6, 2019, 12:21 AM สพมยี่สิบ อุดรธานี attached new ท่านรอง.jpg to สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Dec 4, 2019, 9:09 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร edited สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562
Dec 4, 2019, 9:08 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_7255.JPG to สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562
Dec 4, 2019, 9:08 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_7251.JPG to สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562
Dec 4, 2019, 9:08 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_7246.JPG to สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562
Dec 4, 2019, 9:08 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_7232.JPG to สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562
Dec 4, 2019, 9:08 PM เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร attached IMG_7216.JPG to สพม.20 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2562

older | newer