กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ย. 2560 03:35 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_0842.JPG กับ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 10
17 พ.ย. 2560 03:35 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 10
16 พ.ย. 2560 19:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข วันรวมน้ำใจให้กาชาด
16 พ.ย. 2560 19:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 23561683_347810119023806_7133423688893604225_n.jpg กับ วันรวมน้ำใจให้กาชาด
16 พ.ย. 2560 19:54 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง วันรวมน้ำใจให้กาชาด
16 พ.ย. 2560 19:45 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
16 พ.ย. 2560 19:45 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 23632137_347447605726724_1058388528507088202_o.jpg กับ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
16 พ.ย. 2560 19:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข เปิดโรงอาหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
16 พ.ย. 2560 19:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_0513.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
16 พ.ย. 2560 19:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง บทความไม่มีชื่อ
16 พ.ย. 2560 19:36 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 23621738_347300355741449_8565669670944696772_n.jpg กับ สพม.20 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
16 พ.ย. 2560 19:36 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง สพม.20 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
16 พ.ย. 2560 19:26 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ prakatsobkru w16_udon_25601115.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
16 พ.ย. 2560 19:26 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
16 พ.ย. 2560 19:26 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 386128.jpg กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
16 พ.ย. 2560 06:27 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ย. 2560 06:27 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ 386128.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ย. 2560 06:26 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ย. 2560 06:26 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว
13 พ.ย. 2560 23:06 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2560 23:04 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นำออกไฟล์แนบ 198.¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒãËÁè (¡àÇé¹ÂÒªÕÇÇѵ¶Ø).pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
13 พ.ย. 2560 07:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_0442.JPG กับ เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายผอ.เขต cluster10
13 พ.ย. 2560 07:55 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายผอ.เขต cluster10
13 พ.ย. 2560 07:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร แนบ IMG_0325.JPG กับ สพม.20 ระดมความคิดเห็นจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560 07:39 เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร สร้าง สพม.20 ระดมความคิดเห็นจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า