ตารางการสอนทางไกล&การตั้งค่าสัยญาณทีวี         ตารางสอนออกอากาศ (คลิกที่รายการ)รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ช่องสัญญสณทีวีดิจิตอลสำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล


รายละเอียดวิธีการปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกลในสถานการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิธีการจูนสัญญาณทีวี (คลิกที่รายการ)
1.
วิธีการจูนสัญญาณทีวีกล่องดิจิทัลของ กสทช. เพื่อรับชมช่อง DLTV
2.การปรับจูน ทีวีดิจิตอล