สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 พฤศจิกายน 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:42 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:44 PM ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jun 25, 2018, 8:42 PM
Comments