สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(28 กุมภาพันธ์ 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:52 PM by spm20 channel   [ updated Jun 25, 2018, 8:56 PM ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Ċ
spm20 channel,
Jun 25, 2018, 8:52 PM