สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสพม.20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 (มิ.ย 62)

posted Jul 11, 2019, 1:00 AM by spm20 channel   [ updated Jul 11, 2019, 1:06 AM ]

เดือน ตุลาคม 2561
เดือน พฤศจิกายน 2561
เดือน ธันวาคม  2561
เดือน มกราคม 2562
เดือน กุมภพันธ์ 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน เมษายน 2562
เดือน พฤษภาคม 2562
เดือน มิถุนายน  2562
  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)

posted Aug 8, 2018, 2:03 AM by spm20 channel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม  2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)

posted Aug 8, 2018, 1:57 AM by spm20 channel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 พฤษภาคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 9:00 PM by spm20 channel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 เมษายน 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:58 PM by spm20 channel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 มีนาคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:55 PM by spm20 channel   [ updated Jun 25, 2018, 8:55 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(28 กุมภาพันธ์ 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:52 PM by spm20 channel   [ updated Jun 25, 2018, 8:56 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 (31มกราคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:50 PM by spm20 channel   [ updated Jun 25, 2018, 8:56 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 ธันวาคม 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:47 PM by spm20 channel

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 พฤศจิกายน 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:42 PM by spm20 channel   [ updated Jun 25, 2018, 8:44 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

1-10 of 11