สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสพม.20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม 2561)

posted Aug 8, 2018, 2:03 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 กรกฏาคม  2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)

posted Aug 8, 2018, 1:57 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 มิถุนายน 2561)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 พฤษภาคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 9:00 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 เมษายน 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:58 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 มีนาคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:55 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:55 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(28 กุมภาพันธ์ 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:52 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:56 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 (31มกราคม 2561)

posted Jun 25, 2018, 8:50 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:56 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 ธันวาคม 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:47 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(30 พฤศจิกายน 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:42 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:44 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20(31 ตุลาคม 2560)

posted Jun 25, 2018, 8:37 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jun 25, 2018, 8:39 PM ]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

1-10 of 10