แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

posted Apr 12, 2020, 9:20 PM by spm20 channel   [ updated Apr 13, 2020, 2:29 AM ]
ส่งข้อมูลครบทุกโรงเรียน(เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูล)

แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎(COVID-19)‎