แบบสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐

posted Apr 22, 2020, 6:19 PM by spm20 channel   [ updated Apr 30, 2020, 12:11 AM ]

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐
 (ส่งรายงานข้อมูล 63 โรงเรียน  24/4/2563  เวลา 16.30 น.)
***ในกรณีที่รายงานเข้ามาซ้ำเจ้าหน้าที่จะยืดข้อมูลผู้รายงานล่าสุด***

แบบสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.๒๐