แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

posted May 7, 2020, 10:45 PM by spm20 channel   [ updated May 11, 2020, 9:46 PM ]
***ขอความร่วมมือรายงานภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563***
แบบตอบกลับทันที

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ‎‎‎(COVID-19)‎‎‎ ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎