ผู้ว่าเมืองอุดรธานีประชุม Video Conference มอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เร่งจัดทำ “อ่างล้างมือแบบกด งดสัมผัส” ในโรงเรียนทุกแห่ง เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

posted May 27, 2020, 7:21 PM by spm20 channel   [ updated Jun 2, 2020, 8:41 AM ]


  
 
 
 
  

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ผลการประเมิน