เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน รายวิชา การงานอาชีพ ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 2 เรื่อง ประเภทของงานประดิษฐ์

posted Feb 26, 2019, 7:13 AM by spm20 channel   [ updated Feb 26, 2019, 8:32 AM ]
โดยนางนิภาพร อรัญสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี