รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Jul 18, 2018, 9:17 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jul 18, 2018, 9:17 PM ]
โดย นายวิทยา  มุณีจันทร์  ตำแหน่งครู โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Jul 18, 2018, 9:17 PM