ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

posted Jul 18, 2018, 8:39 PM by spm20 channel   [ updated Jul 18, 2018, 8:48 PM ]

โดย รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการนางภัทรพร พันธุวาปี ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (16/5/61)