แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทัศนศิลป์ ( ศ๒๑๑๐๑ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ทัศนธาตุ

posted Jul 18, 2018, 8:53 PM by spm20 channel   [ updated Jul 18, 2018, 8:54 PM ]
โดย นางสาวศิวัชญา  กันหาชิน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (15/6/61)