การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

posted Dec 17, 2019, 12:15 AM by spm20 channel   [ updated Dec 17, 2019, 12:19 AM ]

โดยนายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี