การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

posted May 29, 2019, 6:22 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated May 29, 2019, 6:23 AM ]
โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 

Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
May 29, 2019, 6:22 AM