การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

posted Aug 14, 2019, 2:21 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Aug 14, 2019, 2:21 AM ]


โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Aug 14, 2019, 2:21 AM