การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

posted Aug 14, 2019, 2:25 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Aug 14, 2019, 2:25 AM ]
โดยนายธวัช บรรเลงรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 


Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Aug 14, 2019, 2:25 AM