ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

posted Feb 10, 2019, 8:08 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 10, 2019, 8:10 PM ]

โดยนางรุ่งอรุณ  โสภากุล  ตำแหน่งครู  โรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Feb 10, 2019, 8:09 PM