ไฟล์การอบรมต่างๆ....(ศน)

posted Feb 26, 2019, 8:19 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 26, 2019, 8:31 AM ]
ศน.วิทยา บุราณ
มาตรฐานการศึกษาชาติ2561
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพฯ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ

Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 26, 2019, 8:19 AM
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 26, 2019, 8:19 AM
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 26, 2019, 8:19 AM