ไฟล์การอบรมต่างๆ....(ศน)

posted Feb 26, 2019, 8:19 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Feb 26, 2019, 8:31 AM ]
ศน.วิทยา บุราณ
มาตรฐานการศึกษาชาติ2561
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพฯ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ

Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Feb 26, 2019, 8:19 AM