การขอมีและเลื่อนลื่อนวิทยฐานะครู ว21/2560 และ ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

posted Feb 25, 2019, 2:03 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 25, 2019, 2:28 AM ]
 
   
(นางรมยกร วรรณสวาท)

วิดีโอ YouTubeการขอมีและเลื่อนลื่อนวิทยฐานะครู ว21/2560 และ ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (EP.2)  https://www.youtube.com/watch?v=E1t5-x5cxik&t=113s
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 25, 2019, 2:08 AM
Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Feb 25, 2019, 2:08 AM
Comments