สพม.20 แลกเปลี่ยน


การอบรม ศน.กบ โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ

posted Feb 26, 2019, 8:30 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jul 10, 2019, 4:48 AM ]

โครงการวาดการ์ตูน.mp4

โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ.mp4ศน เกรียงไกรไฟล์การอบรมต่างๆ....(ศน)

posted Feb 26, 2019, 8:19 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 26, 2019, 8:31 AM ]

ศน.วิทยา บุราณ
มาตรฐานการศึกษาชาติ2561
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพฯ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ

การขอมีและเลื่อนลื่อนวิทยฐานะครู ว21/2560 และ ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

posted Feb 25, 2019, 2:03 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 25, 2019, 2:28 AM ]

 
   
(นางรมยกร วรรณสวาท)

วิดีโอ YouTubeการขอมีและเลื่อนลื่อนวิทยฐานะครู ว21/2560 และ ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (EP.2)  https://www.youtube.com/watch?v=E1t5-x5cxik&t=113s

1-3 of 3