สพม.20 แลกเปลี่ยน


เผยแพร่ผลงานวิชาการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards 2562) ด่านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

posted Aug 10, 2020, 10:53 PM by spm20 channel

การอบรม ศน.กบ โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ

posted Feb 26, 2019, 8:30 AM by spm20 channel   [ updated Jul 10, 2019, 4:48 AM ]

โครงการวาดการ์ตูน.mp4

โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ.mp4ศน เกรียงไกรไฟล์การอบรมต่างๆ....(ศน)

posted Feb 26, 2019, 8:19 AM by spm20 channel   [ updated Feb 26, 2019, 8:31 AM ]

ศน.วิทยา บุราณ
มาตรฐานการศึกษาชาติ2561
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการประเมินคุณภาพฯ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ

1-4 of 4