กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมกลุ่ม


บุคลากรใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสายสมร นามบุปผา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนารา สีอินเหง้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา