อุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลหนังสั้นระดับประเทศ

posted Sep 9, 2018, 9:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 9, 2018, 9:03 AM ]
           นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้น ระดับประเทศ ในโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้ารับโล่รางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 65,000 บาท รับมอบโดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยใช้ชื่อทีมว่า SJ Production ประกอบด้วย นายจตุพร กุลาดี, นายอดิศักดิ์ ปาณิกิจ, นายฌานปกรณ์ เฉียบแหลม, นายจิรวัฒน์ มหาโยธี, นายคณิศร ตั้งศิริ, น.ส.ณัฐณิชา เฝือแก้ว, น.ส.ปิยะดา นาราษฎ์, นายพีรวัฒน์ มูลกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษา

นายคุณธรรม  ตังสมบูรณ์  นายมรกต ภูสีน้ำ  นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทละครสั้น หนังสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำจัดทำประกันภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำประกันภัย