อุดรพิชัยรักษ์พิทยาจัดเวทีการแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

posted Aug 27, 2017, 1:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจัดเวทีการแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ให้นักเรียนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 โดย ว่าที่ ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนนำเสนอผลงานและร่วมชมผลงาน จำนวนกว่า 3,000 คน
Comments