อุดรพัฒนาการปลูกหญ้าแฝก สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9

posted Jun 27, 2018, 7:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 27, 2018, 7:36 AM ]

 โรงเรียนอุดรพัฒนาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  สืบสานพระราชปณิธาน  รัชกาลที่ 9  ตามโครงการพระราชดำริ  "ปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาดิน  ที่คลองน้ำ และแปลงสาธิต  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ   วันที่ 27 มิถุนายน  2561  ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ