โรงเรียนทมนางามวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทมนามงาม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

posted Jul 4, 2018, 2:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม นำโดยนางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนจิตอาสาร่วมปลูกป่า ณ บ้านห้วยหมากหล่ำ  ตามโครงการ กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายอำเภอโนนสะอาดร่วมปลูกต้นไม้ด้วย


Comments