โรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ อุดรธานี สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:28โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พร้อมกับนายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และเลี้ยงปลา ปลูกผัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตอีสาน การทำนาลงแขกเกี่ยวข้าวที่เป็นประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป


Comments