โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเปิดโรงอาหารหลังใหม่

posted Nov 27, 2017, 1:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยมีนายบรรจบ พรหมถาวร ผอ.โรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ จากนั้นได้ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาของโรงเรียนในโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ą
IMG_0550.JPG
(1720k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 27, 2017, 1:21 AM
Comments