รด.จิตอาสา โนนสูงพิทยาคารร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

posted Jul 4, 2018, 2:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

   

เมื่อวันที  3 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments