เพ็ญพิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

posted Aug 27, 2017, 1:53 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 27, 2017, 1:08 AM ]
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Arduino Nano 3.0 ให้กับครูและนักเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 60 โดยผลการแข่งขัน คือ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อันดับ 2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  อันดับ 3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  โดยมีโรงเรียนสนใจเข้าอบรมจากสพม.20 สพม.21  และสพป.อดจำนวน 20 โรงเรียน 
Comments