โนนสะอาดชุมแสงวิทยาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

posted Aug 27, 2017, 1:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
Comments