หนองวัวซอพิทยาคมจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA

posted Jul 9, 2018, 2:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 9, 2018, 2:19 AM ]

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA ของโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 134 คน ให้เห็นความสำคัญและมีแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และเตรียมความพร้อมสำหรับทำข้อสอบระบบออนไลน์ข้อสอบPISA


Comments