โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารอบรมส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก

posted Jul 4, 2018, 2:45 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 4, 2018, 2:47 AM ]
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ร่วมกัน โรงเรียนกู่แก้ววิทยา  จัดอบรม ส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันจันทรที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมรามสูร  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดและได้พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

Comments