ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในสังกัด สพม.20

กิจกรรมของโรงเรียน***20-21ตุลาคม 2561 การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษา ชองเงินรางวัล 50000 บาท ***

posted Oct 11, 2018, 9:20 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Oct 11, 2018, 9:22 PM ]
อุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลหนังสั้นระดับประเทศ

posted Sep 9, 2018, 9:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 9, 2018, 9:03 AM ]

           นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้น ระดับประเทศ ในโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้ารับโล่รางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 65,000 บาท รับมอบโดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยใช้ชื่อทีมว่า SJ Production ประกอบด้วย นายจตุพร กุลาดี, นายอดิศักดิ์ ปาณิกิจ, นายฌานปกรณ์ เฉียบแหลม, นายจิรวัฒน์ มหาโยธี, นายคณิศร ตั้งศิริ, น.ส.ณัฐณิชา เฝือแก้ว, น.ส.ปิยะดา นาราษฎ์, นายพีรวัฒน์ มูลกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษา

นายคุณธรรม  ตังสมบูรณ์  นายมรกต ภูสีน้ำ  นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทละครสั้น หนังสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำจัดทำประกันภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำประกันภัยสพม.20 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยโปรแกรม kahoot

posted Jul 24, 2018, 2:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 24, 2018, 3:18 AM ]

       นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาและโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการเรียนการสอนด้วยโปรกรม kahoot ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สนุกสนานและนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ช่วยทำให้ครูสามารถวิเคราะห์นักเรียนได้จากโปรแกรมผลสอบเป็นรายบุคคลว่ามีข้อบกพร่องการเรียนรู้ด้านใด และสามารถสอนเพิ่มเติมได้ตรงจุด เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จริง 

           นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เราจะห้ามไม่ให้ใช้ไม่ได้ แต่เราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยี ซึ่งทางสพม.20 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมและนำมาขยายผลต่อที่โรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ได้นำมาการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ผ่านโปรแกรม kahoot มาใช้ในโรงเรียนและยังมีอีกหลายโรงเรียนในสังกัดสพม.20 ที่นำโปรแกรมนี้มาใช้ในห้องเรียน ด้านนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา กล่าวว่า ตนได้เข้าเรียนกับนักเรียนด้วย ยังรูสึกสนุกและลุ้นผลการตอบคำถามอย่างตื่นเต้นไปด้วย

           นางสาวปฎิมาพร รัตนมงคล  นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา เล่าวว่า ตั้งแต่ครูนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการเรียนการสอน รู้สึกชอบและอยากมาเรียนมากขึ้น เพราะทำให้เราสนุกในการเรียน และไม่เครียดจนเกินไป หนองวัวซอพิทยาคมจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA

posted Jul 9, 2018, 2:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 9, 2018, 2:19 AM ]

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA ของโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 134 คน ให้เห็นความสำคัญและมีแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และเตรียมความพร้อมสำหรับทำข้อสอบระบบออนไลน์ข้อสอบPISA


รด.จิตอาสา โนนสูงพิทยาคารร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

posted Jul 4, 2018, 2:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

   

เมื่อวันที  3 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โรงเรียนทมนางามวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทมนามงาม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

posted Jul 4, 2018, 2:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม นำโดยนางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนจิตอาสาร่วมปลูกป่า ณ บ้านห้วยหมากหล่ำ  ตามโครงการ กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายอำเภอโนนสะอาดร่วมปลูกต้นไม้ด้วย


โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารอบรมส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก

posted Jul 4, 2018, 2:45 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 4, 2018, 2:47 AM ]

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ร่วมกัน โรงเรียนกู่แก้ววิทยา  จัดอบรม ส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันจันทรที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมรามสูร  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดและได้พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

เพ็ญพิทยาคมจัดค่ายคุณธรรมแกนนำต้านยาเสพติด

posted Jul 1, 2018, 10:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมจัดค่ายคุณธรรมแกนนำต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่
30 มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2561ณ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อนำไปขยายผลแก่เพื่อนๆในชั้นเรียน และช่วงเย็นของการเข้าค่ายได้มีกิจกรรมจุดเทียนและสวดมนต์ขอพรให้ทีมฟุตบอล “หมูป่า”ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วย

อุดรพัฒนาการปลูกหญ้าแฝก สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9

posted Jun 27, 2018, 7:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 27, 2018, 7:36 AM ]


 โรงเรียนอุดรพัฒนาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  สืบสานพระราชปณิธาน  รัชกาลที่ 9  ตามโครงการพระราชดำริ  "ปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาดิน  ที่คลองน้ำ และแปลงสาธิต  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ   วันที่ 27 มิถุนายน  2561  ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ อุดรธานี สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต

posted Nov 27, 2017, 1:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พร้อมกับนายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และเลี้ยงปลา ปลูกผัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตอีสาน การทำนาลงแขกเกี่ยวข้าวที่เป็นประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป


1-10 of 16