• ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

    Posted Mar 26, 2019, 9:22 PM by Nutthawat
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่จะมาถึง


25 ธันวาคม 2562 
https://drive.google.com/file/d/15vXtBSwmudbc5MF6Zz2OPOHrs6-AL0j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dme8BmsFxQLXvb-4v5LQfHi0BAHdZXMf/view?usp=sharing

--- 16-20 กันยายน 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 69 (งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69)---

--- 14-15 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium 2018)---

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 69

posted Sep 3, 2019, 8:59 PM by spm20 channel   [ updated Sep 3, 2019, 9:35 PM ]

https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2

posted Jun 16, 2019, 9:03 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 16, 2019, 9:41 PM by spm20 channel ]

                                                                                                    ตารางการแข่งขันคลิ๊ก

ขอเชิญร่วมงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium 2018)

posted Feb 25, 2019, 1:05 AM by spm20 channel   [ updated Mar 17, 2019, 7:10 PM ]


อุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลหนังสั้นระดับประเทศ

posted Sep 9, 2018, 9:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 9, 2018, 9:03 AM ]

           นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้น ระดับประเทศ ในโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เข้ารับโล่รางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 65,000 บาท รับมอบโดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยใช้ชื่อทีมว่า SJ Production ประกอบด้วย นายจตุพร กุลาดี, นายอดิศักดิ์ ปาณิกิจ, นายฌานปกรณ์ เฉียบแหลม, นายจิรวัฒน์ มหาโยธี, นายคณิศร ตั้งศิริ, น.ส.ณัฐณิชา เฝือแก้ว, น.ส.ปิยะดา นาราษฎ์, นายพีรวัฒน์ มูลกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษา

นายคุณธรรม  ตังสมบูรณ์  นายมรกต ภูสีน้ำ  นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทละครสั้น หนังสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำจัดทำประกันภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำประกันภัยสพม.20 พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยโปรแกรม kahoot

posted Jul 24, 2018, 2:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 24, 2018, 3:18 AM ]

       นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษาและโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการเรียนการสอนด้วยโปรกรม kahoot ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สนุกสนานและนักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ช่วยทำให้ครูสามารถวิเคราะห์นักเรียนได้จากโปรแกรมผลสอบเป็นรายบุคคลว่ามีข้อบกพร่องการเรียนรู้ด้านใด และสามารถสอนเพิ่มเติมได้ตรงจุด เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จริง 

           นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เราจะห้ามไม่ให้ใช้ไม่ได้ แต่เราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยี ซึ่งทางสพม.20 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมและนำมาขยายผลต่อที่โรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ได้นำมาการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ผ่านโปรแกรม kahoot มาใช้ในโรงเรียนและยังมีอีกหลายโรงเรียนในสังกัดสพม.20 ที่นำโปรแกรมนี้มาใช้ในห้องเรียน ด้านนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา กล่าวว่า ตนได้เข้าเรียนกับนักเรียนด้วย ยังรูสึกสนุกและลุ้นผลการตอบคำถามอย่างตื่นเต้นไปด้วย

           นางสาวปฎิมาพร รัตนมงคล  นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา เล่าวว่า ตั้งแต่ครูนำโปรแกรม Kahoot มาใช้ในการเรียนการสอน รู้สึกชอบและอยากมาเรียนมากขึ้น เพราะทำให้เราสนุกในการเรียน และไม่เครียดจนเกินไป หนองวัวซอพิทยาคมจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA

posted Jul 9, 2018, 2:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 9, 2018, 2:19 AM ]

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกลุ่มเตรียม PISA ของโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 134 คน ให้เห็นความสำคัญและมีแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และเตรียมความพร้อมสำหรับทำข้อสอบระบบออนไลน์ข้อสอบPISA


รด.จิตอาสา โนนสูงพิทยาคารร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

posted Jul 4, 2018, 2:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

   

เมื่อวันที  3 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โรงเรียนทมนางามวิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทมนามงาม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

posted Jul 4, 2018, 2:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม นำโดยนางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนจิตอาสาร่วมปลูกป่า ณ บ้านห้วยหมากหล่ำ  ตามโครงการ กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายอำเภอโนนสะอาดร่วมปลูกต้นไม้ด้วย


โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารอบรมส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก

posted Jul 4, 2018, 2:45 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 4, 2018, 2:47 AM ]

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ร่วมกัน โรงเรียนกู่แก้ววิทยา  จัดอบรม ส่งเสริมศักยภาพครูแกนนำในการใช้วิธีเชิงบวก ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันจันทรที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมรามสูร  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดและได้พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

1-10 of 19