กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ อุดรธานี สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต

posted Nov 27, 2017, 1:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี พร้อมกับนายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และเลี้ยงปลา ปลูกผัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตอีสาน การทำนาลงแขกเกี่ยวข้าวที่เป็นประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รับมอบศาลาเมตตาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัว

posted Nov 27, 2017, 1:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานรับมอบศาลาเมตตาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และได้ส่งมอบให้กับนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยศาลาพักคอยหลังนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตะวีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน และประชาชนในพื้นที่สนับสนุนเงินในการก่อสร้าง เพื่อให้นักเรียนมีที่พักคอยรถรับส่ง จำนวนเกือบ 1 แสนบาท โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่ากกสะทอนด้วย

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเปิดโรงอาหารหลังใหม่

posted Nov 27, 2017, 1:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยมีนายบรรจบ พรหมถาวร ผอ.โรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ จากนั้นได้ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาของโรงเรียนในโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เพ็ญพิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

posted Aug 27, 2017, 1:53 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 27, 2017, 1:08 AM ]

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Arduino Nano 3.0 ให้กับครูและนักเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 60 โดยผลการแข่งขัน คือ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อันดับ 2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  อันดับ 3 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  โดยมีโรงเรียนสนใจเข้าอบรมจากสพม.20 สพม.21  และสพป.อดจำนวน 20 โรงเรียน 

โนนสะอาดชุมแสงวิทยาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

posted Aug 27, 2017, 1:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อุดรพิชัยรักษ์พิทยาจัดเวทีการแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

posted Aug 27, 2017, 1:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาจัดเวทีการแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ให้นักเรียนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 โดย ว่าที่ ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนนำเสนอผลงานและร่วมชมผลงาน จำนวนกว่า 3,000 คน

โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

posted Aug 27, 2017, 1:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 27, 2017, 1:09 AM ]

วันที่ 23 สิงหาคม 2560โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20และคณะร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้กำลังใจ

1-7 of 7