เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สพม.20

  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM )
โดย นางศุภร ไซยขันธ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (17/4/61)
        

https://drive.google.com/drive/folders/1IfiOcmtyD1yR84er9VeFHyZP2Kg9KOrI?usp=sharing
เปิดอ่านบทความ

   
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments