คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้สอน) ลง 19 ต.ค 2561

posted Oct 29, 2018, 8:22 PM by spm20 channel   [ updated Oct 30, 2018, 11:15 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร ]
 
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลง 19 ต.ค 2561