ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

posted Jul 31, 2019, 2:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2019, 2:57 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศเรื่องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2019, 2:56 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2019, 2:56 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2019, 2:56 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2019, 2:56 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2019, 2:56 AM