สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)

posted Dec 12, 2019, 1:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 12, 2019, 1:46 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม) แทนตำแหน่งว่างภายหลังจากพิจารณาย้าย  สามารถจัดส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
scan0201.pdf
(5967k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Dec 12, 2019, 1:46 AM