สำรวจข้อมูลเพื่อในการบริหารข้อมูลอัตรากำลัง

posted Jan 9, 2018, 7:18 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 9, 2018, 7:34 PM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารอัตรากำลังภายในเขตพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:23 PM
Ĉ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:26 PM
Comments