รายงานตัวนักเรียนพยาบาล

posted Jan 13, 2018, 12:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 13, 2018, 12:13 AM ]
แจ้งให้นักเรียนพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 www.sesa20.go.th  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์  “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาล”  ให้ไปรายงานตัวในวันที่  15  มกราคม  2561

ในเวลาราชการ  ณ  วิทยาลัยที่มีชื่อในประกาศ  และนำเอกสารการรับสมัคร ผลการตรวจร่างกาย บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไป ต้องมีผู้ปกครองไปด้วย