รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

posted Nov 6, 2018, 2:18 AM by spm20 channel   [ updated Nov 6, 2018, 2:18 AM ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๑วันพุธ ที่  ๑๙  กันยายน   ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี