รับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

posted Feb 14, 2018, 8:23 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.20 เพิ่มเติม  รับสมัครตั้งแต่วันที่  19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 14, 2018, 8:23 PM
Comments