รับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jan 20, 2018, 6:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 29, 2018, 12:40 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.20 

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 29, 2018, 12:39 AM
Comments