รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนฯ

posted Apr 30, 2018, 9:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
May 2, 2018, 3:01 AM
Comments