รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครุผู้ทรงคุณ่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 9, 2018, 8:49 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ  2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 9, 2018, 8:49 PM
Comments