ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

posted Nov 21, 2017, 12:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 21, 2017, 12:37 AM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถดดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 21, 2017, 12:37 AM
Comments