ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

โพสต์21 พ.ย. 2560 00:37โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 00:37 ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถดดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
21 พ.ย. 2560 00:37
Comments