ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)

posted Mar 20, 2020, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 20, 2020, 2:45 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 20, 2020, 2:44 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 20, 2020, 2:44 AM