ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

posted Nov 2, 2017, 9:52 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 13, 2017, 7:10 AM ]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกษา เขต 20 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 6, 2017, 10:26 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 13, 2017, 7:10 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Dec 21, 2017, 7:29 AM
Comments