ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Feb 2, 2018, 1:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 2, 2018, 2:14 AM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 14 ราย ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 2, 2018, 1:26 AM
Comments